Edycja danych

Użyj poniższych linków, aby wprowadzić zmiany w swoich danych:


Przenoszenie danych

Użyj poniższych linków, aby pobrać komplet danych, które przechowujemy w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi:


Dostęp do danych

Użyj poniższego linku, aby zamówić raport zawierający wszystkie dane o Tobie, które przechowujemy:


Prawo do bycia zapomnianym

Użyj tej opcji, aby usunąć wszelkie swoje dane z naszej bazy. Pamiętaj, że ten proces usunie całe Twoje konto i historię zamówień, nie będziesz więc mieć już do nich dostępu!