Regulamin sklepu


DANE ADRESOWE

1. Sklep internetowy xyz.pl jest własnością:
PREZMEDIA Przemysław Jędrzejczyk
Wysoka, ul. Biedronki 12/1
52-251 Wrocław
NIP 8381593767
REGON 750130532.

2. Administratorem danych osobowych użytkowników sklepu xyz.pl jest jego właściciel podany w pkt. 1.


SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym xyz.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Warunkiem realizacji zamówienia w sklepie internetowym xyz.pl jest założenie w nim konta i podanie przy rejestracji aktualnych danych teleadresowych (w szczególności adresu wysyłki, adresu email oraz numeru telefonu), a następnie przejście przez procedurę zamówienia (wybór towaru, formy wysyłki oraz sposobu zapłaty).

5. Ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają wszystkie należne cła i podatki, z wyłączeniem należności za przesyłkę towaru, która podawana jest osobno podczas składania zamówienia.

6. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia zaksięgowania należności na koncie bankowym sklepu. W przypadku wybrania przez Klienta płatności przy odbiorze towaru, termin ten liczy się od dnia złożenia zamówieni.


ZWROT TOWARU

7. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny art. 2 ust 1 istnieje możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

8. Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest odesłanie go przez Klienta w stanie nienaruszonym.

9. Zwracany towar odsyłany jest na koszt Klienta. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi.

10. Sklep nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.


REKLAMACJA TOWARU

11. W przypadku niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem lub wątpliwości co do jego jakości, Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

12. Reklamacji nie podlegają wady związane z niewłaściwym użytkowaniem towaru lub niestosowaniem się do zaleceń producenta.

13. Reklamowany towar powinien zostać przesłany na adres właściciela sklepu za pośrednictwem Poczty Polskiej, listem poleconym lub paczką. Do towaru powinna zostać dołączona informacja o powodach reklamacji.

14. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki na adres sklepu. W razie uznania reklamacji, zgodnie z życzeniem Klienta sklep wymieni towar na nowy lub zwróci na konto Klienta poniesione koszty towaru i przesyłek związanych z zakupem i reklamacją.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

15. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę PREZMEDIA Przemysław Jędrzejczyk z siedzibą w Wysokiej do celów związanych z realizacją zamówień złożonych przez klientów, obsługi posprzedażnej, przekazywaniem klientowi informacji handlowej oraz podejmowania działań marketingowych w formach dozwolonych prawem, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych" (DZ.U. nr 133, poz.833) oraz Ustawą z dnia 18.07.2002r. "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".

16. Firma PREZMEDIA Przemysław Jędrzejczyk zobowiązuje się do ochrony posiadanych danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.

18. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 16.09.2013 roku.